مشحصات دوره آموزشی
کد دوره IRO315
عنوان Oracle Performance Tuning
مدت دوره 32 ساعت
دوره پیش نیاز Oracle Database Administration Workshop 2
تاریخ شروع
تاریخ پایان
زمان برگزاری
هزینه 0 تومان


توضیحات تکمیلی