مشحصات دوره آموزشی
کد دوره IRO316
عنوان Oracle Automatic Storage Management
مدت دوره 20 ساعت
دوره پیش نیاز Oracle Database Administration Workshop 1
تاریخ شروع
تاریخ پایان
زمان برگزاری
هزینه 0 تومان


توضیحات تکمیلی

Course Topics:

 1. Introduction to ASM
 2. ASM Instance
 3. ASM Components
  • ASM Disks
  • ASM Disk Groups
  • ASM Files
  • ASM Allocation Unit
  • ASM Extents
 4. ASM Architecture
 5. ASM Failure Groups
 6. Disk Group Mirroring
 7. ASM Striping
 8. ASM Initialization Parameters
 9. Oracle Restart
 10. ASM Privileges
 11. Installing and Configuring ASM
 12. Starting Up and Shutting Down an ASM Instance
 13. Administrating ASM Disk Groups
  • Disk Group Attributes
  • Creating ASM Disk Groups
  • Alter ASM Disk Groups
  • Deleting Disk Groups
  • Renaming Disk Groups
  • Disk Groups Templates
  • Disk Groups Fast Mirror Resync
 14. ASM File Names
  • Fully Qualified Names
  • Numeric Names
  • Alias Names
  • Alias With Template Names
  • Incomplete Names
  • Incomplete Names with Template
 15. Migrating to ASM
 16. Managing ASM
  • Managing ASM With ASMCMD
  • Managing ASM With EM
  • Managing ASM with ASMCA
 17. Monitoring ASM