Oracle Real Application Cluster

خدمات مشاوره‌ای Oracle Real Application Cluster

Oracle RAC فوق‌العاده پیچیده بوده و تنها متخصصان آن می‌توانند شما را از عملکرد موفقیت‌آمیز آن مطمئن سازند. مطمئنا بکارگیری افراد بی‌تجربه جهت پشتیبانی Oracle RAC ریسک بزرگی بوده و شما نیاز به مشاورانی دارید که موفقیت آنها در این زمینه قبلا اثبات شده است. شرکت اوراکل ایرانیان دارای مشاوران و متخصصین باتجربه و موفق در زمینه Oracle RAC بوده و در هر زمان، آماده ارائه هرگونه خدمات از قبیل موارد زیر می‌باشد:

  • انتخاب بهترین سخت‌افزار برای Oracle RAC
  • پیکربندی Distributed Lock Manager
  • پیکربندی ASM برای Oracle RAC
  • نصب، راه‌اندازی و پیکربندی Oracle RAC
  • تنظیم کارآیی Oracle RAC
  • پیکربندی  نودهای Oracle RAC