امنیت بانک اطلاعاتی اوراکل

خدمات مشاوره‌ای امنیت بانک اطلاعاتی اوراکل

امنیت همواره یکی از مهمترین مباحث بانک اطلاعاتی بوده و تصمیم‌گیری درباره نحوه پیاده‌سازی آن، کار بسیار پیچیده‌ای می‌باشد. مشاوران شرکت اوراکل ایرانیان کاملا به مباحث امنیت بانک اطلاعاتی مسلط بوده و بسته به درخواست‌های شما، راهکارهای متفاوتی را جهت امنیت بانک اطلاعاتی ارائه می‌دهند. خدماتی که ما در زمینه امنیت بانک اطلاعاتی اوراکل ارائه می‌دهیم، شامل موارد زیر می‌باشد:

  • تعریف و ایجاد گروه‌های کاربری موردنیاز
  • تعریف و ایجاد کاربران موردنیاز
  • تنظیم سطح دسترسی کاربران و گروه‌های کاربری
  • ثبت و ردیابی تمام عملیات انجام شده توسط کاربران
  • بررسی راههای نفوذ به بانک اطلاعاتی و ارائه راه‌حل‌های موردنیاز جهت جلوگیری از آن