برگزاری دوره‌های آموزشی مورد درخواست شما

برگزاری دوره‌های آموزشی مورد درخواست شما

 

 

 

شرکت اوراکل ایرانیان آماده برگزاری دوره‌های آموزشی در زمان و محل موردنظر شما ( یا در محل شرکت) می‌باشد.

جهت هماهنگی و  اطلاعات بیشتر، لطفا با شرکت تماس حاصل فرمایید.