مدیریت پیشرفته بانک اطلاعاتی Oracle 11g

فهرست مطالب:

 1. مدیریت خودکار حافظه فیزیکی
 2. مدیریت خودکار حافظه فیزیکی با استفاده از Enterprise Manager
 3. مدیریت خودکار حافظه فیزیکی با استفاده از ASM Configuration Assistant
 4. مفاهیم پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات
 5. Recovery Manager
 6. Recovery Catalog
 7. پشتیبان‌گیری اطلاعات با استفاده از RMAN
 8. بازیابی اطلاعات با استفاده از RMAN
 9. پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات به روش User-Managed
 10. ویژگی‌های مختلف RMAN
 11. تکنولوژی Flashback
 12. مدیریت حافظه Instance
 13. تنظیم کارآیی بانک اطلاعاتی
 14. مدیریت فضای دیسک
 15. مدیریت منابع
 16. زمانبندی و اجرای خودکار کارها

 

برای جزئیات بیشتر و خرید آنلاین اینجا را کلیک کنید.