درباره ما

شرکت اوراکل ایرانیان با بهره‌گیری از متخصصین، برنامه‌نویسان و اساتید مجرب و ممتاز، با هدف نصب و راهاندازی، پشتیبانی و مشاوره بانک اطلاعاتی اوراکل و همچنین، تربیت و آموزش نیروهای متخصص، توسعه و بکارگیری بانک اطلاعاتی اوراکل در سطح کشور و تولید نرم‌افزارهای سفارش مشتری تاسیس شده است.

برخی از مهمترین فعالیت‌های شرکت اوراکل ایرانیان عبارتند از:

 • ارائه خدمات:
  • نصب، راه‌اندازی و پیکربندی بانک اطلاعاتی اوراکل
  • نصب، راه‌اندازی و پیکربندی Oracle ASM
  • نصب، راه‌اندازی و پیکربندی Oracle RAC
  • نصب، راه‌اندازی و پیکربندی Oracle Data Guard
  • بروزرسانی و ارتقاء بانک اطلاعاتی اوراکل
  • پشتیبانی 7*24 بانک اطلاعاتی اوراکل
  • تحلیل و طراحی Oracle Data Warehouse
  • برنامه‌نویسی PL/SQL
  • طراحی و تولید انواع گزارشات
  • تولید نرم‌افزارهای سفارش مشتری

 • ارائه مشاوره:
  • Oracle Performance Tuning
  • Oracle Database Security
  • Oracle Real Application Clusters
  • Oracle Data Warehouse
  • (Oracle Streams (Replication
 • برگزاری دوره‌های تخصصی اوراکل:
  • Oracle SQL Fundamentals
  • Oracle PL/SQL Programming
  • Oracle Database Administration
  • Oracle Performance Tuning
  • Oracle Backup, Recovery & Flashback
  • (Oracle Streams (Replication
  • Oracle Database Security
  • Oracle ASM
  • Oracle RAC
  • Oracle Data Guard