/news/item/3/1/3.html

نصب، راه‌اندازی و پیکربندی سرور بانک اطلاعاتی اوراکل

ایران اوراکل با بهره‌گیری از متخصصین مجرب، نصب، راه‌اندازی و پیکربندی سرور بانک اطلاعاتی اوراکل را روی انواع سیستم‌عامل‌های مختلف از قبیل Windows، Linux و HP-UX انجام می‌دهد. خدماتی که ما در این زمینه ارائه می‌دهیم، شامل موارد زیر می‌باشد:

  • نصب، راه‌اندازی و پیکربندی بانک اطلاعاتی اوراکل
  • نصب، راه‌اندازی و پیکربندی Oracle ASM
  • نصب، راه‌اندازی و پیکربندی Oracle RAC
  • نصب، راه‌اندازی و پیکربندی Oracle Data  Guard