درخواست دوره آموزشی
لطفا فرم زیر را به طور دقیق پر نموده و برای ما ارسال نمایید. درخواست شما در اسرع وقت بررسی شده و مراحل تکمیل سفارش از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی اطلاع رسانی می گردد.
نام سازمان/شرکت درخواست کننده *
نام شخص درخواست کننده *
نام دوره آموزشی درخواستی *
تاریخ پیشنهادی برگزاری دوره آموزشی *
آدرس پستی سازمان/شرکت *
تلفن ثابت سازمان/شرکت *
تلفن همراه  
تعداد کل افراد شرکت کننده *
آدرس محل برگزاری دوره آموزشی  
پست الکترونیک  
توضیحات